Conditii minime de pregatire

- absolventi ai învățământului liceal

Vechime minima in specialitate

una din urmatoarele conditii:

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate*)

 sau,

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au permis de conducere/autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii**)

 

sau,

-mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care nu posedă permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/ autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii **)

*) să deţină permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii specificată în certificatul complementar.

**) Mecanicii de locomotivă-automotor care nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii, pe motiv că au fost retraşi medical şi/sau psihologic de la S.C., precum şi mecanicii de locomotivă-automotor I sau II care doresc să participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de şef tură  şi care de asemeni nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii,     după promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, un program de instruire profesională teoretică şi instruire practică de serviciu în cadrul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 ore din care 10 ore instruire practică de serviciu. După finalizarea programului de instruire şi examinarea cursanţilor, comisia de examinare formată din: instructor regional, şef subunitate şi mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregătire, va elibera o adeverinţă pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, care va atesta promovarea programului respectiv.

Pentru prezentarea la concurs personalul nominalizat anterior va prezenta permisele de conducere sau permisul de mecanic de locomotiva şi certificatul complementar.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la: Serviciul RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910