Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Candidați din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc conditiile:

1.Sa aiba cel putin autorizatie manevra in echipa completa cu vechime minima de 4 luni in aceasta activitate (doar daca nu detine autorizatie de nivel superior);

2.Permis de mecanic de locomotiva/ autorizare pentru cel putin un tip de material rulant din parcul unitatii;

3.Sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.

4.Sa nu fi avut CIM desfacut din motive imputabile lui.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-BI sau CI, original si copie;

-Certificat nastere, original si copie;

-Cazier judiciar, original si copie;

-Certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor, original si copie;

-Diploma de studii si alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

-Autorizatie detinuta (mecanic ajutor), original si copie;

-Permis de mecanic de locomotiva detinut, original si copie;

-Certificat complementar, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Carte de munca, original si copie, dupa caz;

-Adeverintă dupa 01.01.2011 (continuare a cartii de munca)/ raport per salariat-ITM;

-Declaratie pe propria raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-Curiculum vitae;

-Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515