Conditii minime de pregatire

- curs de calificare ca operator RC sau  examen sef statie/sef depou/sef revizie;

- absolventi ai invatamantului liceal (cu sau fara diploma de bacalaureat) sau ai invatamantului profesional.

Vechime minima in specialitate

-

 

- 2 ani vechime in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare,statii cf, revizii de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc  conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs avizata de Director SRTFC;

- Diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- Certificat curs de absolvire a programului de recalificare profesionala, teoretica si practica pentru functia de operator(II,I) în original şi copie;

- Adeverinta de vechime in functii de exploatare sau executie in depouri, statii cf, revizii de vagoane;

- BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RU din cadrul S.R.T.F.C Brasov  str. Bd Eroilor nr. 3A, telefon 0268472660.