Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal sau școală profesională și curs de calificare, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane sau declarație.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din anunț.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

-diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

-autorizare in functia de revizor tehnic vagoane, original si copie/declaratie, dupa caz;

-carnet munca/ adeverinta de vechime in specialitate, respectiv in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

-aviz APT medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane;

-C.I. original și copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul  RUO din cadrul S.R.T.F.C. Constanța , Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.