Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal sau școala profesională în profil mecanic sau electrotehnic și curs de calificare, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Aviz medical și psihologic pentru meseria RTV, fără restricții;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- Autorizația în funcția revizor tehnic vagoane original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro