Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai scolii de maistri (profil electric, electromecanic, electronic)

sau

-b) absolventi ai invatamantului liceal

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani electrician/ electronist in activitatea de vagoane si/sau maistru in activitatea de vagoane.

-b) 8 ani electrician/ electronist in activitatea de vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat calificare original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526