Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacaulaureat si curs de calificare casier Cf sau IDM cu autorizare in functia de casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din exteriorul S.N.T.F.C CFR Calatori SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de bacalaureat , original si copie conform cu originalul;

- certificat absolvire curs calificare in functia de casier Cf sau IDM original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- certificat autorizare in functia de casier Cf , original si copie conform cu originalul;

-carnet de munca original si copie conform cu originalul;

-adeverinta dupa 01.01.2011

-cazier judiciar;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706