Conditii minime de pregatire

-Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare;

- Curs de calificare Electronist sau Electrician pentru EMIET.

Vechime minima in specialitate

- Nu necesită vechime minimă în specialitate;

- Vechimea în activitatea de reparaţii vagoane constituie un avantaj.

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii,original şi copie;

-Certificat calificare în meseria pentru care solicită angajare, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-Carnet de muncă, original şi copie;

-Adeverinţă privind vechimea în muncă după 01.01.2011;

-C.I. sau B.I. original şi copie;

-Cazier judiciar;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

-Dosar plic.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.