Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM cu autorizare in functia manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire din anunt.

- Varsta minima de 18 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs avizata de Director SRTFC;

-Diploma de  studii  original si copie;

-Certificat de calificare manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren sau IDM original si copie;

-Autorizare in functia de manevrant vagoane original si copie sau declaratie, conform conditiilor minime;

-C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.