Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” cu autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare;

- Curs calificare mecanic locomotivă-automotor şi permis de mecanic locomotivă, pentru personalul provenit din functia mecanic instructor;

- Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depoului Timişoara;

-Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

- Condiţii minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare;

- Autorizaţie pentru conducerea trenurilor de călători în sistem simplificat, cu dovada efectuării acestei activităţii în ultimele 12 luni sau permis de mecanic locomotivă şi copia certificatului complementar;

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau Permis de mecanic locomotivă original şi copie şi copia certificatului complementar, precum şi dovada efectuării acestei activităţii în ultimele 12 luni;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr. 2A, telefon 0731990437.