Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” cu autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare. Constituie un avantaj deţinerea dreptului de a conduce tipurile de locomotivă automotor din parcul Depoului Arad, autorizaţie pentru activitatea de manevră sau permis de mecanic locomotivă şi copia certificatului complementar;

-Bune abilităţi de comunicare

Vechime minima in specialitate

- Nu necesită vechime în specialitate

 

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR

-Alte acte prevăzute în anunţ (autorizaţii, permise etc.) care pot constitui un avantaj, în original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437