Conditii minime de pregatire

Absolventi ai  cursului de calificare sef tren/ IDM, cu autorizare in functia sef tren sau declaratie

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

- Varsta minima 21 ani impliniti.

- Sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare sef tren sau IDM original si copie;

- autorizatia in functia sef tren si alte autorizatii necesare exercitarii functiei, original si copie;

- aviz apt medical si psihologic;

- carnet munca original si copie;

- cazier judiciar;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae;

- declaratie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706