Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef  tren sau declaratie. 

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara SNTFC CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

- Varsta minima 21 ani impliniti.

- sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs;

-diploma de studii, original si copie;

-certificat calificare  sef tren sau IDM, original si copie;

-autorizatia in functia sef tren si alte autorizatii necesare exercitarii functiei, original si copie;

-aviz apt medical si psihologic;

-carnet munca original si copie;

-cazier judiciar;

-C.I. original și copie;

-curriculum vitae;

-declaratie;

-dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706