Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare  conform ordinelor in vigoare

-b) Curs calificare mecanic locomotivă automotor și permis de mecanic de locomotivă

Vechime minima in specialitate

-a) Condițiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

-b) Personal provenit din funcția mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat de calificare  original si copie;

- Portofoliul profesional sa contina documentele mentionate in anunt;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511