Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire prevazute in anunt;

- varsta minima 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat sau adeverinta de absolvire curs calificare casier cf sau IDM, original si copie;

- autorizarea in functia de casier cf;

- B.I. sau C.I.;

- cazier judiciar.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.