Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier CF sau IDM, cu autorizare in functia de casier CF.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Canditati din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

-Varsta minima de 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie;

-certificat de calificare, original si copie;

- autorizatia in functia de casier cf, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- cazier judiciar;

-certificat de nastere original si copie;

-cerificat casatorie original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526