Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare sau absolventi scoala profesionala de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire  din prezentul anunț

- Vârsta minimă 21 ani împliniti la data înscrierii

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Alte certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Cazier judiciar;

- CV;

- CI, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749