Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal sau şcoală profesională în profil mecanic sau electrotehnic şi curs de calificare, cu autorizare în funcţia revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucraţi) muncitor calificat în activitatea de întreţinere şi reparaţii vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare în funcţia revizor tehnic vagoane, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de RTV, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în muncă, respectiv în activitatea de întreţinere şi reparaţii vagoane;

-C.I. sau B.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro.