• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Galați, cu sediul în Galați, strada Mihai Bravu nr. 46, telefon 0236.461.188;
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 14.08.2018, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul BRM Galați;

–    licitația va avea loc în data de 14.08.2018, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul BRM Galați;

–    persoane de contact :

Șef Divizie Exploatare – Ion Isac, tel. 0722.650.779.

Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.778