Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova, cu sediul în Craiova, strada Brestei, nr. 21, telefon 0742-945.570;

Data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 20.08.2018, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova;

Licitația va avea loc în data de 20.08.2018, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul BRM Craiova;

Persoane de contact 

  • Șef Divizie Exploatare – Cosmin Radulescu, tel. 0723-339098.
  • Șef Serviciu P.O.T.D. – Aura Davidescu, tel. 0725-304261