• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați, cu sediul în Galați, strada Mihai Bravu nr. 46, telefon 0236.461.188;
  • Persoana de contact: Șef Serviciu P.O.T.D. – Viorel Condruz, tel. 0722.650.778