Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 0736211255;

Persoană de contact: Adrian Lulciuc, telefon 0736.211.255