Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Cluj (se va transmite pe email ), cu sediul în Cluj, bulevardul Nicolae Titulescu nr.4, telefon 0722984835 – d-na Liana POP.

  • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 29.01.2024, ora 1500 la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro; 
  •   Data previzionată pentru desfășurarea licitației electronice este 01.02.2024, respectiv 02.02.2024 începând cu ora 1000 , din 30 în 30 minute până la epuizarea loturilor pe platforma electronica www.brm.ro.
  •   Persoana de contact : BRM Terminal Cluj – Liana POP, telefon 0722984835