• Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Cluj (se va transmite pe email ), cu sediul în Cluj, bulevardul Nicolae Titulescu nr.4, telefon 0722984835 – d-na Liana POP.
  • Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 19.10.2023, ora 1300 la adresele cluj@brm.ro, irina.plachide@brm.ro;
  •  Data de incepere a licitatiei electronice este 24.10.2023, ora 1000 pe platforma electronica www.brm.ro.
  •    –   Persoana de contact : BRM Terminal Cluj – Liana POP, telefon 0722984835
  •                                                SRTFC Cluj – Birou Achizitii – Alina IONESCU, telefon 0725589209