Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM – Terminal Cluj, telefon: 0264/414481, 414482, sau la fax 0264/414480.

Persoană de contact: Liana Pop, mobil 0722-984835.