• documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri, cu sediul în Bucuresti, strada Buzesti, nr. 82-94, etaj7, sector 1, telefon 021/317.47.45 ; 021/316.17.59, sau la fax 021/317.28.78;
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 23.03.2023, ora 09 :00 la sediul B.R.M;
  • licitația va avea loc în data de 23.03.2023, ora 10:00 la sediul B.R.M.;
  • persoane de contact :                                              Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
  •                                                                                      Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                                                                     Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.