S.R.T.F.C. Bucuresti, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.) cu sediul in Bucuresti, organizează licitație publică pentru valorificarea a

4 (patru) vagoane de călători aparținând subunităților SRTFC Bucuresti.

  • documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri, cu sediul în Bucuresti.
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 23.09.2022, ora 09 :00 la sediul B.R.M.
  • licitația va avea loc în data de 23.09.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.
  • persoane de contact :      Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
  •                                              Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                              Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.