Se vor depune oferte pentru fiecare vagon /tren in parte.

Criteriu de adjudecare pretul cel mai mare.

            Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. Terminal Cluj contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA cu plata in numerar sau in contul RO70 RNCB 0301 0009 9180 0001 deschis la BCR Cluj – Ag. Cipariu

Garanţia de participare la procedură, se va constitui în favoarea BRM conform documentatiei de atribuire.

Licitaţia se va desfăşura la sediul B.R.M. – Terminal Cluj în data 10.09.2019, ora 8:00 si se va derula pentru fiecare vagon/tren in parte la interval de 30 minute şi pot participa persoane fizice/juridice române/străine care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra mijloacele fixe în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM – Terminal Cluj, telefon: 0264/414481, 414482, sau la fax 0264/414480.

Persoană de contact: Liana Pop, mobil 0722-984835.