S.R.T.F.C. Bucuresti, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.) cu sediul in Bucuresti, organizează licitație publică pentru valorificarea a 2 (doua) vagoane de călători și a 8(opt) trenuri etajate aparținând subunităților SRTFC Bucuresti.

  • persoane de contact :      Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201
  •                                             Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.