• documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri, București.
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 04.10.2021, ora 10 :00 la sediul B.R.M.
  • persoane de contact :    Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
  •                                           Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.