Lotul 1: VAGON NR. 50 53 1957 210-1

  • Cantități estimate: masa metalica 24,704 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.683 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SIRV Titu , localitatea Titu , jud.Dambovita

Lotul 2: VAGON NR. 50 53 2059 031-6

  • Cantități estimate: masa metalica 27,668 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 30.948 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SIRV Titu , localitatea Titu , jud.Dambovita
 •  

Lotul 3: VAGON NR. 50 53 2059 032-4

  • Cantități estimate: masa metalica 27,359 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 30.603 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SIRV Titu , localitatea Titu , jud.Dambovita

 

Lotul 4: VAGON NR. 50 53 2147 519-4

  • Cantități estimate: masa metalica 24,587 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.572 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

 

Lotul 5: VAGON NR. 50 53 1957 073-3

  • Cantități estimate: masa metalica 18,981 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 21.278 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

 

Lotul 6: VAGON NR. 50 53 1957 107-9

  • Cantități estimate: masa metalica 25,711 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 28.811 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

 

Lotul 7: VAGON NR. 50 53 1957 305-9

  • Cantități estimate: masa metalica 25,765 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 28.872 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

 

Lotul 8: VAGON NR. 50 53 2059 016-7

  • Cantități estimate: masa metalica 28,808 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 32.223 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

Lotul 9: VAGON NR. 50 53 2059 017-5

  • Cantități estimate: masa metalica 28,480 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 31.857 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

 

Lotul 10: VAGON NR. 50 53 1147 132-8

  • Cantități estimate: masa metalica 25,356 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 28.424 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

 

Lotul 11: VAGON NR. 50 53 2147 521-0

  • Cantități estimate: masa metalica 24,862 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.880 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 12: VAGON NR. 50 53 2147 527-7

  • Cantități estimate: masa metalica 24,813 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.825 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 13: VAGON NR. 50 53 2147 532-7

  • Cantități estimate: masa metalica 24,786 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.795 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 14: VAGON NR. 50 53 2147 539-2

  • Cantități estimate: masa metalica 24,863 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.882 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 15: VAGON NR. 50 53 2147 543-4

  • Cantități estimate: masa metalica 24,756 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.762 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 16: VAGON NR. 50 53 2147 759-6

  • Cantități estimate: masa metalica 24,814 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.827 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 17: VAGON NR. 50 53 2147 764-6

  • Cantități estimate: masa metalica 24,805 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.817 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 18: VAGON NR. 50 53 2157 302-2

  • Cantități estimate: masa metalica 24,904 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.928 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba
 •  

Lotul 19: VAGON NR. 50 53 1147 152-6

  • Cantități estimate: masa metalica 25,167 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 28.212 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: SELC Ciceu, Comuna Siculeni, Str. Gării, nr.8, Jud.Harghita

 

Lotul 20: VAGON NR. 50 53 1947 011-6

  • Cantități estimate: masa metalica 26,221 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 29.373 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 21: VAGON NR. 50 53 2147 490-8

  • Cantități estimate: masa metalica 24,719 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.720 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 22: VAGON NR. 50 53 2147 494-0

 • Cantități estimate: masa metalica 24,712 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.712 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 23: VAGON NR. 50 53 2147 501-2

 • Cantități estimate: masa metalica 24,865 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.884 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

Lotul 24: VAGON NR. 50 53 2147 654-9

 • Cantități estimate: masa metalica 24,900 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.923 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud. Alba

Lotul 25: VAGON NR. 50 53 2147 744-8

 • Cantități estimate: masa metalica 24,749 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.754 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud. Alba
 •  

Lotul 26: VAGON NR. 50 53 2147 774-5

 • Cantități estimate: masa metalica 24,770 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 27.777 lei/vagon + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud. Alba
 •  

Lotul 27: TREN ETAJAT ( 4 vagoane nr. 50 53 2617 177-2, 50 53 2617 178-0, 50 53 2617 179-8 si 50 53 2617 180-6)

 • Cantități estimate: masa metalica 85,233 tone
 • Prețul minim de pornire la licitație: 95.546 lei/tren + TVA
 • Locul de depozitare: Post Revizie Teiuș, str. Decebal, nr.141, Teiuș , jud.Alba

TRENURILE ETAJATE / VAGOANELE se predau  în starea în care se află (necirculabile) şi în  locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra TRENURILOR ETAJATE / VAGOANELOR, de la vânzător la cumpărător ;

Se pot prezenta oferte pentru toate loturile sau numai pentru o parte (lot). Adjudecarea se face pentru fiecare TREN ETAJAT/VAGON/LOT în parte, fiecare tren etajat fiind format din unităţi indivizibile de 4 vagoane;

Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. fizic la sediu sau solicitata pe email, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. Se poate achita in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001.

Garanţia de participare se va constitui în lei în favoarea BRM, in cuantumul stabilit, până la data limită de depunere a ofertelor.

Documentele solicitate in documentatia procedurii se vor transmite in format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 15.02.2023, ora 10.00. Data previzionata pentru inceperea licitatiei electronice va fi comunicata ulterior tuturor ofertantilor calificati in aceasta faza prin intermediul unei invitatii.