S.R.T.F.C. Bucuresti, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.) cu sediul in Bucuresti, organizează licitație publică pentru valorificarea a 4 (patru) vagoane de călători aparținând subunităților SRTFC Bucuresti.

 

  • documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri, cu sediul în Bucuresti, strada Buzesti, nr.82-94, etaj7, sector 1, telefon 021/317.47.45 ; 021/316.17.59 sau la fax 021/317.28.78;
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 17.11.2022, ora 09:00 la sediul B.R.M;
  • licitația va avea loc în data de 17.11.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.;
  • persoane de contact :

Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

Șef Revizie Basarab  – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.

Șef Birou Achizitii  – Stan Roxana, tel. 0731-990201.