7 mai 2024

Pentru anul 2024, cuantumul compensației alocate în suma de 1.110.726 mii lei reprezintă aproximativ 47 % din necesarul fundamentat în suma de 2.380.440 mii lei. Asta duce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă de exploatare. Astfel, s-a creat un dezechilibru în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al CFR Călători.

CFR Călători operează trenuri de călători în conformitate cu obligațiile din contractul de servicii publice încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară și companie prin care ARF se obligă să achite compensația în conformitate cu termenii și condițiile CSP 2022 – 2032.

Pierderea brută prognozată pentru anul 2024 în sumă de 1.026.000 mii lei, au drept cauză:

– Nealocarea compensației bugetare la nivelul necesarului astfel încât să acopere diferența dintre   costurile de operare și veniturile  proprii ale companiei, pentru a fi respectate prevederile Regulamentului CE nr. 1370/2007.

– În anul 2024 s-a alocat o compensație mai mică cu 468.000 mii lei față de anul 2023.

– Majorarea cheltuielilor totale cu 21% față de preliminatul anului 2023, având în vedere :

  • creșterea cu 36%, respectiv cu suma de 475.000 mii lei a cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestor   cheltuieli pentru întreg anul 2024, determinate de aplicarea HG nr. 900/2023 a Statutului Personalului feroviar începând cu luna iulie 2023 și aplicarea în luna decembrie a CCM pe anii 2023-2024.
  • creșterea cheltuielii cu TUI cu 18% față de preliminatul anului 2023. CFR Călători preconizează în anul 2024 o creștere a volumului de activitate concretizată prin mărirea numărului de tren-km efectuați. Compania a adjudecat un nou contract de servicii publice-CSP-L1.
  • tototdată, majorarea salariului minim brut pe economie în octombrie 2023, cât și perspectiva unei noi majorări în anul 2024 a determinat creșteri de tarife și la alte servicii cu un impact asupra cheltuielilor totale ale societății în anul 2024.

Cu toate aceste probleme, CFR Călători a planificat în Mersul de Tren anual 2023/2024 un număr de 414.815 trenuri pe 307 rute. Astfel, pe acest an, CFR Călători va opera:

  • InterCity: 5.936 de trenuri pe 8 rute
  • InterRegio: 53.356 de trenuri pe 63 de rute
  • Regio: 355.523 de trenuri pe 236 de rute.

Numărul de călători transportați de companie pe anul 2024 este estimat la 60 de milioane de persoane, în creștere față de  anul 2023 când au călătorit cu CFR Călători 57 de milioane de persoane.

 

Despre CFR Călători:

Societatea Nașională de Transport Feroviar de Călători  CFR Călători S.A. este operatorul naţional feroviar de pasageri care efectuează  transportul public de călători pe calea ferată. CFR Călători contribuie la libera circulaţie a persoanelor în interiorul şi în afara ţării, în condiții ecologice și de siguranță. Politica pe care managementul companiei o promovează este de a furniza servicii de calitate de transport feroviar de pasageri, cu un angajament față de societate în sensul garantării accesibilității pentru toate categoriile de cetăţeni.