CFR Călători – context actual, variante de creștere a capacității de transport pentru servicii feroviare DECENTE oferite românilor

CONTEXT INTERN
CFR Călători, companie cu rol strategic de interes naţional
Situaţia parcului de material rulant (evoluție/investiții, conform Anexă)
Dificultăți la nivel de reparații
CONTEXT EXTERN
Marea Britanie, Germania, Franța, abordare EU investitii in material rulant 2005-2015
(cifre Eurostat)
MĂSURI&DECIZII
Reglementare cadru legislativ și organizatoric
Rezolvarea problemei subcompensării
Creșterea parcului activ de material rulant / ARF și alte variante de creștere a capacității
de transport
Caiet de Sarcini Studiu de Fezabilitate (click anexa)
Specificații minime tehnice material rulant necesar CFR Călători (click aici)
Alte proiecte necesare, a căror implementare depinde de resursele financiare

Mai multe detalii aici