31 octombrie 2020

Conform legislației în vigoare, pentru evitarea inconvenientelor legate de vizarea legitimațiilor de instituțiile de învățământ, în perioade diferite, la începerea anului școlar/ universitar până la data de 31 octombrie 2020 inclusiv, călătoria gratuită a studenților a fost posibilă în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar anterior (cu excepția celor din anii terminali).

Începând cu data de 1 noiembrie 2020, călătoria gratuită a studenților pe calea ferată este posibilă numai cu legitimația de student pentru reducere/gratuiate la transport vizată pentru anul universitar 2020-2021.

În perioada stării de urgență sau alertă, calitatea de student poate fi dovedită şi prin prezentarea inclusiv în format electronic a unei adeverinţe emise pentru anul universitar în curs.

Facem mențiunea că adeverința eliberată de facultate care înlocuiește legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilității obținerii fizice a legitimației, are un aracter temporar și se poate utiliza numai în următoarele condiții:

– studentul respectiv are calitatea de student care beneficiază de gratuitate la transportul feroviar CONFIRMATĂ/ VALIDATĂ și transmisă online de instituția de învățământ (deci de  FACULTATE) către operatorul feroviar de transport.

adeverința conține obligatoriu elementele ce se regăsesc și pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, respectiv: nume, prenume, CNP, anul universitar de studiu în curs (2020/2021) și mențiunea că îi servește studentului la “gratuitate la transportul feroviar”.

–  în acest caz, la verificarea legalității călătoriei în tren este necesar să se prezinte (pe lângă legițimația de călătorie gratuită și adeverință) și un act de identitate în original (CI, pașaport sau permis de ședere).

După validarea anuală a profilului de utilizator, biletele vor putea fi procurate și online, pe toată durata anului universitar, iar la verificarea legalității călătoriei în tren, studentul trebuie să prezinte toate documentele necesare la procurarea biletului.

CFR Călători a întreprins absolut toate demersurile necesare pentru a asigura înregistrarea și validarea online a calității de student și a implementat softul de aplicație specific.

În prezent sunt facultăți care nu au transmis adresele oficiale de e-mail și persoanele de contact, conform reglementărilor. Acestea trebuie să facă acest demers cât mai repede pentru a permite propriilor studenți să-și creeze profilul online. Vă rugăm solicitați și asociațiilor studențești din care faceți parte să faciliteze transmiterea acestor informații așa cum și-au asumat în protocolul încheiat cu CFR Călători.

Pentru informații suplimentare sau orice alte întrebări pe această temă, ne puteți contacta la adresa de mail bileteonline@cfrcalatori.ro sau la numerele de telefon: 0800884444 și 0731990129 zilnic, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

Purtarea măștii de protecție la bordul trenurilor CFR Călatori este obligatorie pe toată durata călătoriei, precum și în zonele de așteptare a trenurilor  – stații de cale ferată, peroane, săli de așteptare.

Vă rugăm informați-vă doar din surse oficiale! Nu dați curs informațiilor, părerilor sau opiniilor nefundamentate!

Informații actualizate despre circulația trenurilor sunt disponibile la: