București, 9 mai 2022

Administrația CFR Călători a inițiat negocierile pentru semnarea noului Contract Colectiv de Muncă (CCM), acestea fiind declanșate la  data de 11 aprilie 2022.

Principalele propuneri ale Administrației CFR Călători sunt:

  • majorarea cu 10% a salariilor de bază brute pentru toți salariații societății, cu aplicabilitate de la data înregistrării CCM la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
  • acordarea tichetelor de masă în valoare de 20 de lei.

A fost prezentată și intenția Administrației CFR Călători pentru introducerea unor funcții noi care să permită continuarea procesului de selecție și angajare a personalului de exploatare.

În contextul condiționalităților impuse Contractului de Servicii Publice dar și a cerințelor existente în piața de transport feroviar de călători (cerințe de calitate și competitivitate, etc), CFR Călători își propune ca în perioada următoare să fie demarate anumite procese care să conducă la un răspuns adecvat acestor cerințe cu o structură organizatorică care să asigure un serviciu de transport feroviar de călători superior din punct de vedere calitativ și în același timp o reacție rapidă de adaptare la modificările pieței.

Astfel, fără a viza disponibilizări de personal, se impun anumite ajustări structurale prin concentrarea activității de pregătire tehnică, de circulație și comercială, în poli de coordonare – centre feroviare, respectiv centre zonale administrative care să asigure logistica aferentă  funcționării acestor centre feroviare.