26 mai 2022

Ieri,  25 mai, la sediul CFR Călători, Administrația CFR Călători și organizațiile sindicale reprezentative au semnat noul Contract Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de unitate.

În corelație cu solicitările și atentă la nevoile tuturor angajaților săi, Administrația CFR Călători a inițiat negocieri concentrate începând cu data de 11 aprilie a.c. pentru încheierea noului Contract Colectiv de Muncă, pentru ca acesta să intre în vigoare cât mai repede posibil, o dată cu înregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Administrația CFR Călători mulțumește acelor parteneri sociali care au înțeles că punerea în aplicare cu celeritate a noului CCM,  ce aduce condiții mai bune întregului personal al CFR Călători, este mai importantă decât “ ascunderea” în spatele unor solicitări imposibil de atins ce aduceau beneficii doar anumitor categorii profesionale. De asemenea, partenerii sociali au înțeles că diminuarea numărului și restrângerea beneficiilor acelor categorii profesionale, este o dovadă de maturitate în negocieri. Administrația CFR Călători și organizațiile sindicale reprezentative au convenit ca numărul experților sociali să fie diminuat de la 29 la 15, cu înghețarea salarizării la nivelul avut, iar logistica necesară va fi dată în comodat organizațiilor sindicale. 

Cei 11.260 de angajați CFR Călători vor avea următoarele beneficii în urma semnării noului CCM:

  • majorarea cu 10% a salariilor de bază brute de la data înregistrării CCM la ITM;
  • acordarea tichetelor de masă în valoare de 20 de lei pentru perioada 1 iunie 2022 – 30 noiembrie 2022, iar începând cu data de 1 decembrie 2022 tichetele de masă se vor acorda la valoarea maxima prevăzută de legislația în vigoare, dar nu mai mult de 30 lei/tichet;
  • posibilitatea stabilirii clasei de salarizare prin negociere individuală, pe perioada de valabilitate a Contractului Colectiv de Muncă;
  • modificări aduse Anexei nr. 2 din CCM cu privire la salarizarea corespunzătoare funcțiilor  prevăzute în CCM;
  • modificarea limitelor de salarizare pentru fiecare funcție prevăzută în Anexa Nr.2 din CCM cu acordarea unei clase de salarizare în plus.

Contractul Colectiv de Muncă promovează relații de muncă echitabile, un cadru normal și legal de funcționare a companiei, iar prin noile prevederi CCM, reprezentanții administrației și cei ai organizațiilor sindicale reprezentative au pus accent pe stabilitate socială.

Prin intermediul acestuia se va asigura protecția salariaților în sensul menţinerii drepturilor avute până în prezent: tichete de masă, ajutoare materiale pentru evenimente familiale, etc.

Majorările salariale sunt bazate pe creșterea eficienței și productivității muncii prestate, pe utilizarea judicioasă a resurselor și optimizarea consumurilor de materii prime și materiale.