10 iunie 2022

CFR Călători informează că la nivelul SNTFC ”CFR Călători” – SA a fost încheiat un nou Contract Colectiv de Muncă. În maxim 60 de zile  se vor realiza negocieri individuale cu salariații societății care pot beneficia de  clase  de salarizare în plus, cu respectarea limitelor de salarizare prevăzute  în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate SNTFC CFR Călători-S.A pe anii 2022-2023. Aceste negocieri individuale succed negocierilor colective în urma cărora salariații SNTFC ”CFR Călători” – SA au beneficiat de o majorare salarială de 10%, începând cu data de 26 mai 2022.