1 octombrie 2022

Referitor la ştirile apărute în mass media privind amenzile aplicate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) ca urmare a acţiunilor de control comune CFR Calatori-ANPC efectuate, CFR Călători face următoarele precizări:

CFR Călători a atenționat și penalizat prin depunctare firma care prestează servicii de salubrizare în Revizia de Vagoane Grivița și Revizia de Vagoane Basarab. Ca urmare firma de salubrizare a mărit numărul de angajați pentru a îmbunătăți calitatea serviciului prestat. În cazul în care firma nu își îmbunătățește calitatea serviciilor SNTFC CFR Călători S.A. va proceda la notificarea și apoi rezilierea contractului.

Vagoanele care au compus garniturile de tren menționate de ANPC au fost retrase din circulație și salubrizate radical. CFR Călători va plăti amenda în cuantum de 1500 de lei, jumătate din minimul legal, conform prevederilor OG 21/1992 în vigoare, suma ce va fi recuperată de la firma prestatoare.

CFR Călători face eforturi să îmbunătățească condițiile de călătorie și să ridice standardele serviciilor oferite pentru a răspunde nevoilor de confort și mobilitate ale pasagerilor săi.