București, 7 august 2019

În contextul protestului spontan care are loc astăzi, 7 august 2019, la S.C.R.L. Brașov SA, pentru o informare corectă a opiniei publice, CFR Călători SA face următoarele precizări:

Societatea Comercială de Reparații Locomotive C.F.R. – S.C.R.L. Brașov SA este filială a CFR Călători SA, fiind la ora actuală în procedură de insolvență care intră sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (dosar nr. 4249/62/2014* – termen 19.11.2019).

Pentru CFR Călători SA, S.C.R.L. Brașov SA este un furnizor de servicii care pe bază contractuală asigură și realizează mentenanța curentă, reparații planificate și accidentale ale materialului rulant motor al CFR Călători.

În conformitate cu art. 55 din Legea 85/2014, Adunarea Generală a Acționarilor își suspendă activitatea după numirea administratorului special la S.C.R.L. Brașov SA. Totodată, în conformitate cu art. 56, alin. (1) lit. d din Legea 85/2014, Administratorul special administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar.

Negocierea Contractului Colectiv de Muncă (CCM) al S.C.R.L. Brașov SA este atributul exclusiv al conducerii acestei societăţi, fiind de fapt singurul factor decident care împreună cu organizaţiile sindicale pot încheia un nou CCM, CFR Călători SA neavând competențe în negocierea CCM al S.C.R.L. Brașov SA.