29 martie 2018

În contextul vacanței elevilor prilejuită de Sărbătorile Pascale, CFR Călători reamintește că pentru călătoria cu trenul, copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de transport gratuit, iar cei cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani de 50% reducere din tariful de transport. Reducerea de 50% se aplică și în cazul elevilor, iar elevii orfani sau cu cerințe educaționale speciale călătoresc gratuit, conform legii. 

 

Copiii până la 10 ani beneficiază de următoarele facilități pentru călătoria la vagonul clasă (clasa 1 și a 2-a):

  • până  la 5 ani împliniţi, dacă  nu  se cere loc separat, călătoria este gratuită;
  • până la 5 ani, dacă se cere loc separat, și pentru cei între 5 şi 10 ani împliniţi se acordă reducere 50%;
  • la trenurile cu regim de rezervare, tariful tichetului de rezervare a locului se plăteşte integral;
  • grupurile de minim 20 de copii – inclusiv personalul didactic, medico-sanitar si administrativ însoţitor (maxim o persoană la 10 copii), organizate prin unitatea de învățământ sau prin inspectoratele şcolare, beneficiază de o reducere de 50% din tariful tren Regio şi InterRegio, la clasa a 2-a.

Pentru călătoria la vagonul cușetă și vagonul de dormit, detalii pe https://www.cfrcalatori.ro/reduceri-pentru-copii/

Important!

  • În toate cazurile, însoţitorii copiilor au obligația de a face dovada vârstei acestora;
  • Reducerea acordată se cumulează cu reducerea pentru anticipație, reducerea de fidelitate și reducerea de 5% pentru biletele cumpărate online.

Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat, beneficiază de 50%  reducere din tariful de transport (inclusiv tariful de rezervare loc), la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio),  clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic, mai puţin la vagoanele de dormit şi cuşetă.

Tarifele cu reducerile acordate elevilor le găsiți aici.

Elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, beneficiază de gratuitate pentru  transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic.

Documentele în baza cărora elevii beneficiază de reducerea de 50% / gratuitate la călătoria cu trenul:

  • carnetul de elev, care va avea înscris pe prima filă CNP-ul elevului, sau adeverinţa doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare și copia certificatului de naștere, după caz, care vor fi vizate pentru anul şcolar în curs de către conducătorii unităţilor de învăţământ;
  • pentru elevii orfani, cu cerințe educaționale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs în care, la rubrica ”Mențiuni”, unitatea de învățământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.

Vacanță plăcută tuturor copiilor!