19.12.2023

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare aferent proiectului de investiții  cu titlul: “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

La sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost semnat contractul de finanțare nr. 45/13.12.2023 pentru realizarea proiectului de investiții ”Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

Contractul a fost încheiat între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, în calitate de beneficiar și MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar și constă în îmbunătățirea serviciilor pentru călători, reducerea timpilor de așteptare în gări, realizarea unor programe atractive de circulație a trenurilor și asigurarea unor programe și fonduri adecvate pentru întreținerea materialului rulant feroviar, integrarea cu celelalte moduri de transport de la nivel urban/regional, cu impact direct și imediat asupra duratei de călătorie și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători, ce va avea ca efect atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării și creșterea calității serviciilor cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători;
 • reducerea poluării;
 • sporirea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată;
 • creșterea eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
 • reducerea costurilor de operare ale vehiculului și economii pentru publicul călător datorită transferului modal;
 • reducerea costurilor de întreținere și economii pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători -”CFR Călători” SA;
 • reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Valoarea totală a proiectului de investiții, inclusiv TVA este de 2.074.920.554,86 lei.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, după cum urmează:

 • Sprijin din partea Uniunii – Împrumut/grant –590. 268.000,00;
 • Contribuție publică națională –1. 153.362.727,86 lei;
 • Valoare TVA – 331.289.827,00 lei.