22 mai 2020

         Către:   Conducerea publicației Club Feroviar

         Spre știință: Dlui Doru Cireașă, jurnalist

SNTFC „CFR Călători” S.A., prin prezenta, solicită dreptul la replică publicației Club Feroviar ca urmare apariției în data de 22.05.2020, sub semnătura dlui Doru Cireașă, a materialului de presă cu titlul: Șeful CFR Călători ar putea fi nevoit să returneze bonusul luat abuziv în 2015.

Având în vedere faptul că ați publicat opinii, informații nedocumentate şi defăimătoare, ne face să credem că doriţi să induceţi în eroare, în mod voit, opinia publică și să dezbinați angajații din sectorul feroviar care lucrează la cele două companii, CFR Călători și CFR Infrastructură.

Referitor la aspectele prezentate în materialul sus menţionat, pentru o informare corectă a cititorilor dumneavoastră, vă transmitem următoarele precizări:

– Susținerea dvs. despre “bonusul ce și l-a acordat în 2015” coroborat cu termenul de “abuziv” din titlu, induce în mod tendențios și eronat ideea că directorul CFR Călători, dl. Dan Marian Costescu și-ar fi acordat singur acest bonus.

În realitate, planul de bonusare, termenele de plată, ca și celelalte condiții de remunerare și angajare ale directorului general al CFR SA, au fost stabilite de către forul tutelar, ca urmare a studiului firmei de recrutare, cu mult înainte de selectarea domnului Costescu pe această poziție. Acordarea propriu-zisă a bonusului directorului general și a membrilor din board, s-a făcut ca urmare a deciziilor Consiliului de Administrație și respectiv a Adunării Generale a Acționarilor, materializate în hotărâri semnate de administratorii companiei, nu de dl. Costescu.

– Sugestia dvs. privind exisțenta unui abuz legat de termenul de 3 luni este și de această dată neîntemeiată pentru că, așa cum am menționat mai sus, aceste condiții au fost stabilite înainte de angajarea domnului Costescu la CFR SA.  Susținerile care urmează în continuarea articolului dvs., cu privire la ceea ce credeți dumneavoastră ca ar fi potrivit ca termene de acordare a bonusurilor, dovedesc nu numai rea-credință ci și o necunoaștere și lipsă de documentare în ceea ce privește legislația și practicile din domeniu.

– În ceea ce privește procesul dintre dl Costescu și CFR SA, acesta este doar o modalitate juridică de reglare a situației create de raportul Curții de Conturi, pe care inclusiv CFR SA l-a contestat în instanță.

În virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea, cu celeritate, conform uzanțelor și deontologiei profesionale a jurnaliștilor, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici.

În caz contrar, ne vom adresa instanţelor de judecată competente să se pronunţe asupra prejudiciilor aduse prin defăimare și calomnie, dar și asupra prejudiciilor de imagine create atât directorului general cât și societății CFR Călători.