Către: Club Feroviar

În atenția domnului Adrian Bărbulescu, redactor

Drept la replică

Referitor la unele afirmații din articolul “Vagon în flăcări la un tren al CFR Călători. Pasagerii au fost dați jos în câmp” postat în data de 24 septembrie 2022 pe site-ul Club Feroviar, precizăm că, în nota obișnuită de a prezenta tendențios și lipsit de o minimă documentare, de altfel obligatorie pentru o prezentare realistă a unei situații existente, publicați informații de natură a aduce prejudicii CFR Călători.
Referitor la afirmațiile dumneavoastră legate de trimiterea vagoanelor la uzinele reparatoare spre modernizare, pentru o corectă informare a publicului, precizăm:
1. Există în prezent încheiate angajamente contractuale pentru efectuarea reparațiilor planificate la majoritatea seriilor de vagoane aflate în exploatarea CFR Călători, iar celelalte serii de vagoane sunt în faza de atribuire.
2. Numărul de vagoane reparate în ultimele 2 luni înregistrează o medie lunară de cca. 40 de vagoane, ceea ce reprezintă practic un maxim lunar al ultimilor ani, în raport cu capacitatea uzinelor reparatoare.
3. De la începutul anului până în prezent au fost deja modernizate un număr de 8 vagoane, sunt în faza de finalizare încă 6 vagoane, iar pentru 18 vagoane există contracte ferme încheiate. Astfel, la nivelul anului 2022, numărul de vagoane modernizate sau aflate în curs de modernizare este de 32, mai mult decât media ultimilor ani.
4. Pentru automotoarele Desiro, după parcurgerea tuturor etapelor procedurale, inclusiv contestații, au fost încheiate contracte de reparații de mare complexitate, tip R7 și R9.
Deși încă din luna aprilie a fost semnat și introdus la reparat un număr de 20 de grupuri power pack pentru reparație tip R 7, până în prezent nu a fost furnizat niciun grup, uzina care și-a adjudecat procedura de licitație publică organizată în baza legislației în vigoare, a fost deja atenționată.
Pentru reparația tip R 9, a fost semnat primul contract pentru un număr de 15 automotoare Desiro, fiind deja introduse pe fluxul de reparație un număr de 5 automotoare, corespunzător capacității comunicate și posibil de realizat de către uzina reparatoare.
5. Vagonul reclamat cu emanație de fum, și nu cu incendiu, a efectuat ultima reparație de tip RTG în uzina reparatoare în data de 28.08.2021, ultima RTI în luna aprilie 2022 și ultima revizie tehnica astăzi. Următoarea dată scadentă pentru introducerea într-o uzină reparatoare va fi la finalul anului 2023, conform normativului feroviar. Referitor la circulația acestui vagon în compunerea trenului IR 1884 din 24 septembrie 2022, menționăm că acesta a fost verificat dupa incident și a continuat mersul în compunerea trenului până la stația de destinație.
În ceea ce privește îndrumarea trenurilor în circulație, menționăm că întreg parcul de vehicule este verificat din punct de vedere tehnic-funcțional înainte de plecarea în cursă.
Conform legii, în virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea acestuia în regim de urgență și fără a i se aduce modificări, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici.

În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţelor în drept să se pronunţe asupra prejudiciilor aduse CFR Călători.

Serviciul Marketing și Relații cu Mass-Media
CFR Călători