Oficiul Marketing  și Comunicare                                                                                                        

Serviciul Marketing  și Relații cu Mass- Media                                                              Tel CFR:122 777, Direct: 021 319 0337 

F- PO-0-7.4-01-02/Nr. OMC2/ 21 /  1095  /19.10 2022                                                                                     

 

Către: Club Feroviar

În atenția domnului Adrian Bărbulescu, redactor 

Referitor la articolul ”CFR Călători a trimis automotoare Desiro la reparații la uzina care a sechestrat deja șase ”  publicat în data de 18 octombrie  2022 pe site-ul Club Feroviar, precizăm că, în nota obișnuită de a prezenta tendențios și lipsit de o minimă documentare, de altfel obligatorie pentru o prezentare realistă a unei situații existente, publicați informații de natură a aduce prejudicii CFR Călători.

Pentru o corectă informare a opiniei publice, vă solicităm publicarea următorului drept la replică.

DREPT LA REPLICĂ

  • În prezent, SNTFC CFR Călători nu are în derulare contracte cu SC Remarul 16 Februarie SA, pentru repararea automotoarelor Desiro SR 20D.
  • Pentru serviciul de reparaţii planificate tip R7 – revizie capitală, procedura de achiziţie a fost atribuită către SC Reloc SA, iar pentru serviciul de  reparaţii  planificate  tip R 9, procedura de achiziţie a fost atribuită către Electroputere VFU Pașcani. Până în prezent, cele două uzine reparatoare nu au finalizat serviciile de reparaţii pentru niciun automotor Desiro.
  • Susţinerile dumneavoastră din finalul articolului nu au nicio legătură cu subiectul şi au rolul de a-l tabloidiza.

 Conform legii, în virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea acestuia în regim de urgență și fără a i se aduce modificări, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici.

În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţelor în drept să se pronunţe asupra prejudiciilor aduse CFR Călători.

 

Serviciul Marketing și Relații cu Mass-Media

CFR Călători