Oficiul Marketing  și Comunicare                                                                                                        

Serviciul Marketing  și Relații cu Mass- Media                                                              Tel CFR:122 777, Direct: 021 319 0337 

F- PO-0-7.4-01-02/Nr. OMC2/ 21 / 1086  /18.10 2022                                                                                     

 

Către: Club Feroviar

În atenția domnului Adrian Bărbulescu, redactor

Drept la replică

Referitor la articolul ”Cinci automotoare Desiro defecte la Timișoara, alte șase sechestrate la Cluj-Napoca ”  postat în data de 17 octombrie  2022 pe site-ul Club Feroviar, pentru o corectă informare a opiniei publice, facem următoarele precizări, pe care vă rugăm să le publicați ca drept la replică:

  • În baza contractului încheiat de SNTFC CFR Călători cu SC Remarul 16 Februarie SA, au fost trimise la reparații 12 automotoare Siemens Desiro, din care au fost reparate efectiv 6 automotoare. La restul de 6 automotoare nu au fost finalizate serviciile de reparații în termenul de valabilitate contractual, iar în acest  moment ele se află la SC Remarul 16 Februarie SA.

Pentru recuperarea celor 6 automotoare nefinalizate, SNTFC CFR Călători a notificat SC Remarul 16 Februarie SA, pentru restituirea automotoarelor. Ulterior, SNTFC CFR Călători a  acționat în instanță SC Remarul 16 Februarie SA. În prezent, procesul este în derulare pe rolul Tribunalului București, cu termen de judecată la data de 07 noiembrie 2022. Prin intermediul cererii de chemare în judecată, CFR Călători a solicitat obligarea SC Remarul 16 Februarie SA la plata penalităților ca urmare a executării cu întârziere a obligațiilor din Contractul Nr. 46/2019 și restituirea celor 6 automotoare în forma în care au fost introduse în unitatea reparatoare.

  • SNTFC CFR Călători S.A., pentru respectarea prevederilor Normativului Feroviar în vigoare şi pentru asigurarea parcului de automotoare Desiro necesar programului trenurilor de călători, a demarat încă din luna august 2021, procedurile de achiziţie a serviciilor de reparaţii planificate tip R7 – revizie capitală şi a serviciilor de reparaţii planificate tip R9 – revizie capitală din luna octombrie 2021. Aceste proceduri de achiziţie au fost prelungite având în vedere că au fost utilizate căile de atac prin depunerea de contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), precum şi plângeri la Curtea de Apel Bucureşti. După soluţionarea contestaţiilor şi a plângerilor depuse, procedurile au fost atribuite către doi operatori economici de pe piaţa de profil din România.

Urmare atribuirii  acestor proceduri de achiziţie în luna aprilie 2022 au fost perfectate pentru serviciile de tip R7 – revizie capitală, acordul cadru şi primul contract subsecvent în baza căruia au fost introduse în perioada 21 aprilie – 02 iunie 2022 în uzina reparatoare o cantitate de 20 grupuri power-pack pentru 10 automotoare Desiro. In luna august 2022 au fost perfectate pentru serviciile de tip R9, revizie capitală, acordul cadru şi primul contract subsecvent în baza căruia au fost introduse în perioada 13 septembrie – 5 octombrie 2022 în uzina reparatoare 5 automotoare Desiro. Până în prezent cele două uzine reparatoare nu au finalizat serviciile de reparaţii pentru niciun automotor Desiro.

Conform legii, în virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea acestuia în regim de urgență și fără a i se aduce modificări, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici.

În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţelor în drept să se pronunţe asupra prejudiciilor aduse CFR Călători.

 

Serviciul Marketing și Relații cu Mass-Media

CFR Călători