20 mai 2020   

Către:   Conducerea publicației Club Feroviar

Spre știință: Dlui Adrian Bărbulescu, jurnalist

 

SNTFC „CFR Călători” S.A., prin prezenta, solicită dreptul la replică publicației Club Feroviar ca urmare apariției în data de 20.05.2020, sub semnătura dlui Adrian Bărbulescu, a materialului de presă cu titlul: Dan Costescu, posibilă deturnare de fonduri la CFR Călători, cu subvenția primită de la stat.

Având în vedere că faptul că ați publicat materialul mai sus menționat fără să așteptați și punctul de vedere pe care l-ați soliciat la CFR Călători și ați prezentat opinii subiective, nedocumentate şi defăimătoare implicit, ne face să credem că doriţi să induceţi în eroare, în mod voit, opinia publică.

Referitor la aspectele prezentate în materialul sus menţionat, pentru o informare corectă a cititorilor dumneavoastră, vă transmitem următoarele precizări:

–              În temeiul art. 161 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii: “Art. 161. – Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.”

Ca urmare CFR Călători plătește cu prioritate salariile angajaților proprii înainte de orice altă cheltuială.

–              „un exemplar original al certificatului de atestare fiscală, valabil, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că operatorul respectiv nu înregistrează datorii restante”.

Rezultă de aici că achitarea datoriilor catre bugetul de stat (ANAF) trebuie făcută înaintea oricărei alte cheltuieli, care ar putea periclita obținerea certificatului de atestare fiscală. Fără acest certificat CFR Călători nu ar mai încasa compensația (subvenția) și ar intra în scurt timp în colaps financiar.

Tot pentru corecta informare a dvs, datoria CFR Călători față de CNCF CFR SA a oscilat de-a lungul timpului depășind în luna decembrie 2019 suma de 200 de milioane de lei.

La sfârșitul lunii ianuarie 2020, perioadă în care s-a schimbat conducerea companiei, depășea 171 de milioane de lei și cuprindea sume neachitate care se refereau și la prestația lunii septembrie 2019.  Între timp s-au depus eforturi în sensul diminuării acestui sold astfel că momentan ne aflăm în perspectiva lichidării soldului restant la decembrie 2019.

Acest lucru a fost posibil de realizat în ciuda crizei generate de pandemia Covid-19 care a dus la interdicțiile de circulație impuse prin ordonanțele militare, au redus veniturile proprii ale CFR Călători la cca 5% în luna aprilie (adică cca 66 de milioane lei mai puțin).

În aceste condiții soldul restant la data curentă către CFR Infrastructură, de 139 milioane lei, este un evident progres față de 171 de milioane lei, iar în condțiile în care nu ne-am fi confruntat cu această criză generată de pandemie, ar fi fost îmbunătățit cu încă 65 de milioane, adică CFR Călători ar fi avut o restanță de doar 73 de milioane lei.

Spuneți în articol că din cauza CFR Călători, compania de infrastructură nu își încasează salariile. Ori sunteți insuficient informați, ori dezinformați cititorii cu bună știință. Pe piața de transport feroviar, CFR Călatori nu este singurul operator care circulă pe calea ferată din România existând în acest moment 32 de operatori feroviari, iar datoriile acestora însumate depășesc în prezent 1.900 milioane lei.

Acest lucru înseamnă că procentul datoriei CFR Călători din totalul datoriilor operatorilor feroviari este undeva la 7%, valoare care nu mai are nevoie de niciun comentariu.

În virtutea dreptului la replică, solicităm publicarea, cu celeritate, conform uzanțelor și deontologiei profesionale a jurnaliștilor, în acelaşi spaţiu ca şi cel utilizat pentru articolul la care am făcut referire aici. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanţelor în drept să se pronunţe asupra prejudiciilor pentru defăimare, calomnie și asupra prejudiciilor de imagine aduse atât companiei cât și directorului general al CFR Călători.