Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare acar/ revizor ace/ sef manevra/ conductor tren/ sef tren/ IDM, cu autorizare in functia acar sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director Sucursala

- Diploma de studii original si copie

- Certificat de calificare  original si copie

- Autorizare in functie, original si copie

- Declaratie

- B.I. sau C.I. original si copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511