Conditii minime de pregatire

-a) Muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

-b) Muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 2 ani

-b) 1 an

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizata de Director sucursala.

- Diploma scoala profesionala, original si copie

- Diploma liceu /Diploma invatamant postliceal, original si copie

- Certificat calificare profesionala Macaragiu  original si copie;

- Autorizatie de Macaragiu original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I., original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511