Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren, sef tren, IDM, cu autorizare in functia acar sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din exteriorul  S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii original si copie conform cu originalul;

-certificat de calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren, sef tren, IDM ;

- alte diplome sau certificate, profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

-autorizare in functia de acar;

- adeverinta privind starea de sanatate eliberata de medicul de familie;

- aviz medical si psihologic SC/ policlinica CFR Iasi

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706